زمان ارسال محصولات شما

روزهای خاص

 • ۲۹ اسفند لغایت ۷ فروردین : یکبار در روز ، ساعت ۱۷
 • ۱۳ فروردین : فقط یکبار، ارسال ساعت ۱۸

روزهای تعطیل

 • ثبت سفارش از ساعت ۲۱ روز قبل از تعطیل لغایت ۹ صبح : ارسال ساعت ۱۲
 • ثبت سفارش از ساعت ۹ الی ۱۵ : ارسال ساعت ۱۶
 • ثبت سفارش از ساعت ۱۵ الی ۱۸ : ارسال ساعت ۱۹
 • سفارش های بعد از ساعت ۱۸ در روز بعد ارسال خواهند شد

روزهای عادی

 • ثبت سفارش از ساعت ۶ الی ۹ : ارسال ساعت ۱۱
 • ثبت سفارش از ساعت ۹ تا ۱۳ : ارسال ساعت ۱۴
 • ثبت سفارش از ساعت ۱۳ تا ۱۷ : ارسال ساعت ۱۸
 • ثبت سفارش از ساعت ۱۷ الی ۱۹ : ارسال ساعت ۲۰
 • ثبت سفارش از ساعت ۱۹ الی ۲۱ : ارسال ساعت ۲۱
 • ثبت سفارش از ساعت ۲۱ الی ۶ صبح روز بعد : ارسال ساعت ۹ صبح
عضویت در خبرنامه <span> از تخفیف های جذاب ارگانیک هاب باخبر باشید </span>

عضویت در خبرنامه از تخفیف های جذاب ارگانیک هاب باخبر باشید