توافق نامه زیر میان تیم ارگانیم هاب و تمامی مشتریان اعم از فروشنده محصولات ارگانیک و یا خریدار مستقیم محصولات می باشد.  هرگونه فعالیت در سایت ارگانیک هاب به منزله ی تایید موارد زیر می باشد و کاربران ملزم به رعایت این مفاد بوده و هرگونه مغایرت رفتاری کاربر که منطبق بر موارد زیر نباشد، ارگانیک هاب هیچگونه مسئولیتی را قبول نمی نماید

  1. تیم ارگانیک هاب هیچگونه مسئولیتی در قبال محصولات فروشندگان ندارد.
  2. تمامی کاربران موظف هستند اطلاعات خواسته شده در وب سایت را بدون هیچگونه دستکاری برای تیم ارگانیک هاب ارسال نمایند.
  3. تمامی کاربران وظف هستند تمام اطلاعات تماس خود را که در جهت تسهیل ارسال محصولات و یا برقراری ارتباط می باشد را به  صورت کامل، وارد نمایند.

 

عضویت در خبرنامه <span> از تخفیف های جذاب ارگانیک هاب باخبر باشید </span>

عضویت در خبرنامه از تخفیف های جذاب ارگانیک هاب باخبر باشید